KN Clinic

Eötvösa 37 (poliklinika Sv. Valérie) 
945 01 Komárno